Undervisningen

Føreropplæringen består av teori og praksis. De griper inn i hverandre og danner en helhet. Undervisningen ved trafikkskole skal følge en læreplan fastsatt av Vegdirektoratet. Denne planen angir målene for opplæringen og trafikkskolen er ansvarlig for at målene nåes gjennom undervisningsplaner

Den praktiske opplæringen foregår i trafikkskolens bil og følger en plan fastsatt av myndighetene. Hvor mange timer du trenger, er avhengig av dine forutsetninger, evne til å tilegne deg nødvendige ferdigheter og ikke minst egeninnsats.

Opplæringen i klasse B består av 4 trinn som inngår i en sammenhengende rekkefølge. Før du begynner på et nytt trinn, MÅ du ha nådd målene på de trinnene som ligger foran. Trinnvis gjennomføring av opplæringen gjør undervisningen både meningsfull og effektiv. Derfor anbefaler vi deg som elev å sette seg inn i læreplanen som er fastsatt av statens vegvesen

 

 

Info

Ta kontakt

Adresse

schwartzgate 42

3044 Drammen

99 55 84 82

idrive@live.no