Vilkår

NBNB!! HUSK Å LESE GJENNOM AVTALEN FØR BETALING

Søknad om førerkort og optikerattest/legeattest

For hver førerkortklasse du ønsker må det leveres en søknad. Søknad for første førerkort kan gjøres elektronisk på vegvesen.no, Det bli foretatt en vandelssjekk, dette tar som regel 3 til 4 uker. Gyldighet for vandelsattest er 6 måneder. Dersom du har svart JA på ett eller flere spørsmål på egenmeldingen i søknadsskjema for førerkort, må du sende optikerattest/legeattest til Statens Vegvesen. Dette må gjøres før du kan bestille førerprøve.

Grunnkursbevis/førerkort/Legitimasjon

Grunnkursbevis og gyldig legitimasjon skal være med under alle kjøretimer og til førerprøven. Dersom du ikke har det med, og vi blir stoppet i kontroll, må du betale timen i sin helhet

Undervisnig

Undervisningen ved trafikkskolen skal følge en lærerplan fastsatt av Vegdirektoratet. Denne planen angir målene for opplæringen og trafikkskolen er ansvarlig for at målene nåes gjennom undervisningsplaner.

Avbestilling av kjøretime

Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 virkedagen før du skal ha timen. All obligatorisk opplæring må avbestilles senest 3 virkedager før undervisningen er planlagt gjennomført (Unntak er trinnvurdering som regnes som vanlig kjøretime). Ved for sen avbestilling må du betale for timen. Dersom du blir akutt syk vil en legeattest allikevel gi 50% rabatt på betaling. Legeattesten MÅ gjelde eksakt dato da du var syk. Hvis du ikke kom til kjøretime f.eks 13. januar kan du ikke levere en legeattest som beskriver at du har vært syk fra f.eks. 10. januar til 15 januar - Da burde du hatt tid til å gi beskjed i god tid. Legeattest må være innlevert senest 7 dager f.o.m. dagen for fraværet.

For sent til timen

Lærer venter i 15 minutter. Dersom du ikke har kommet regnes timen som "ikke møtt", du vil bli fakturert for timen. Lærer skal forsøke å kontakte deg ved å ringe eller å sende sms. Dersom lærer ikke møter opp vil du få en erstatningstime. Unntak er Force Majeure (Hendelser utenfor vår rekkevidde, eks. naturkatastrofe)

Møteplass og kjøretimens varighet

Start og avslutning av kjøretimen er ved trafikkskolen dersom ikke annet er avtalt. En time skal vare i 45 minutter fra du setter deg i bilen til timen er ferdig, og vi kjører som regel dobbel time altså 90 minutter, såfremt annet ikke er avtalt. Husk det er prispåslag på kjøretimer etter kl 16.00 og helg.

 

kjøp av startpakker

• Pakken må forhåndsbetaltes

• Pakken må brukes innen 6 mnd. fra start dato, om ikke annet avtales

• Ved timer utover pakke, betales ordinær pris

• Prispåslag på kjøretimer etter kl 16.00 og helg er ikke inkludert og kommer i tillegg 

• Innehold i pakken kan ikke endres

• Innbetalte pakker refunderes ikke, og kan heller ikke overdras til andre

 

Startpakker er sammensatte pakker av det du trenger av føreropplæring, de inneholder forskjellig antall timer (Noen trenger flere timer, noen mindre), men alle inkluderer all obligatorisk opplæring med unntak av gebyr til NAF og Statens Vegvesen. Vi gjør oppmerksom på at man kan trenge flere kjøretimer enn det pakken inneholder, og at vi derfor ikke garanterer at du som elev får førerkort uten å kjøpe ekstra timer dersom vi mener dette er nødvendig. Alt er avhengig av hvor ofte du trener og hvor fort du lærer.

Dersom du ikke har brukt alle kjøretimene startpakken din inneholder, vil du få tilbakebetalt det du har til gode når opplæringen er fullført. Pakkerabattene gis gjennom kjøretimene, noe som tilsier at en kjøretime i praksis blir langt billigere enn ordinær pris.
Tilbakebetaling på rest av pakker skjer den 20. i påfølgende måned. Det vil i praksis si at om du får førerkort 23. august, vil du få utbetalt rest 20.september. Dette fordi regnskapsfører skal få tid til å forberede overføringen. Hvis opplæringen overstiger pakkenes antall timer, blir resterende etter fakturert.
Pakker som avbrytes uten gjennomført opplæring og førerprøve hos oss vil ikke bli tilbakebetalt, unntak er bekreftet langvarig sykdom. I disse tilfellene vil det bli et gebyr på 1400,- for å dekke kostnader forbundet med tilbakeføringen av penger. Har du på eget initiativ hatt opphold i kjøringen på over 3 mnd kan du ikke kreve tilbakebetaling, du kan derimot benytte innestående beløp til å fullføre opplæringen. Pakkerabatten bortfaller i disse tilfellene. Siste frist for å få tilbakeført penger er uansett 3 mnd etter siste gjennomførte kjøretime, du må selv sørge for å kontakte kontoret og gi ditt kontonummer til oss slik at vi kan overføre til deg. Prisjusteringer kan ha forekommet, innbetalt beløp vil da bli justert mot dette.
Elever som fullfører opplæringen sin hos oss vil få tilbakeført restbeløp og vil ikke bli fakturert for tilbakebetaling!
All kjøring må være betalt innen førerprøven gjennomføres. 

 

Ta kontakt

Adresse

schwartzgate 42

3044 Drammen

99 55 84 82

idrive@live.no